top of page

BREZPLAČNI PRAVNI NASVET

Želite kratko uvodno informacijo o vaši zadevi? Če vas vidimo kot potencialno stranko, bomo na vaš e-mail posredovali brezplačen kratek nasvet. Pišite nam na info@pipus.com.

 

V kolikor bomo izbrali vaše vprašanje, se vprašanje in odgovor nanj, lahko objavi na spletni strani.

Pridržujemo si pravico odkloniti odgovor brez obrazložitve. Če v roku petih delovnih dni odgovor ni podan, se šteje, da ga odklanjamo.

Pravno svetovanje po telefonu oz. na sedežu pisarne in elektronski pošti  je mogoče po predhodnem dogovoru in najavi. Storitvi sta odplačni. Za razpoložljiv termin nam prosim pišite po emailu. S sabo imejte vso relevantno dokumentacijo povezano s pravnim primerom ter vašo emšo in davčno številko.

 

Nudimo brezplačno pravno svetovanje na sedežu pisarne ljudem, ki jim je odobrena s strani službe za BPP brezplačna pravna pomoč za pravno svetovanje in pripravo pravnega mnenja po odvetniku. To svetovanje nudimo le 1x na mesec ob ponedeljkih med 11.00 in 13.00 uro. Za prost termin se je potrebno naročiti en teden vnaprej. Več o pridobitvi BPP si lahko preberete na naši strani. V prošnjo za dodelitev brezplačne pravne pomoči je, kot izvajalca BPP  potrebno navesti odvetnika Prus Pipuš Petra iz Ljubljane. BPP vam mora biti predhodno odobren s strani sodišča. Prošnjo za BPP morate predhodno vložiti na Okrožno sodišče v Ljubljani, Tavčarjeva 9, Ljubljana in vam mora biti odobrena.

V primeru osebnega svetovanje, se je potrebno predhodno naročiti teden dni vnaprej, zaradi zagotovitve razpoložljivega termina preko spletnega obrazca, ki se nahaja na dnu strani www.pipus.si oz. tako, da oseba pošlje sporočilo na email pisarne: info@pipus.si. Svetovanje pokriva področje družinskega, obligacijskega, stvarnega, gospodarskega, izvršilnega, prekrškovnega in kazenskega prava. BPP lahko zaprosite v obliki prvega pravnega nasveta in priprave pravnega mnenja na izbranem področju, BPP vam mora biti odobren s strani službe za BPP, pristojnega Okrožnega sodišča.

Glede brezplačne pravne pomoči v konkretnih sodnih postopkih si preberite rubriko pod BPP.

Brezplačna pravna pomoč ne krije izvensodnih opravil, ki jih opravlja odvetnik, ne sodnih in izvensodnih storitev v tujini, prav tako ne postopka osebnega stečaja, prav tako ne odvetniških stroškov nasprotne strani v primeru, da izgubite.

Brezplačna pravna pomoč po 8. členu ZBPP  se ne dodeli v naslednjih zadevah:

-        zaradi kaznivih dejanj razžalitve, obrekovanja, žaljive obdolžitve in opravljanja, razen če oškodovanec verjetno dokaže, da mu je bila zaradi storitve takih dejanj povzročena pravno priznana škoda;

-        v sporih zaradi znižanja ali ukinitve preživnine, kadar preživninski zavezanec ni poravnal zapadlih obveznosti iz naslova preživnine, razen če jih ni poravnal zaradi okoliščin, na katere nima vpliva;

-        v odškodninskih sporih zaradi povrnitve nepremoženjske in premoženjske škode pri žalitvi časti in širjenju neresničnih trditev, razen če oškodovani upravičenec verjetno dokaže, da je to vplivalo na njegov materialni ali družbeni položaj;

-        kadar je prosilec dolžnik v izvršilnem postopku, začetem na podlagi izvršilnega naslova po zakonu, ki ureja izvršbo, razen če verjetno izkaže obstoj razlogov za ugovor zoper sklep o izvršbi, ki po določbah zakona, ki ureja izvršbo, preprečujejo izvršbo;

-        v upravnih sporih zaradi dodelitve brezplačne pravne pomoči

- v izvršilnih postopkih na podlagi izvršilnega naslova (odobri se le za COVL postopke, izvršbe na podlagi verodostojne listine)

 

Brezplačno pravno svetovanje je namenjeno izključno tistim osebam, ki so se, bodisi zaradi finančne, bodisi socialne stiske, znašle v položaju, ko si plačila stroškov pravnega svetovanja in zastopanja po odvetniku ne morejo privoščiti.

Storitve brezplačnega pravnega svetovanja bodo deležne le osebe, ki bodo težavo pravne narave konkretno navedle. Gre za krajši pravni nasvet.

Običajno je iz samega opisa pravnega problema moč razbrati, ali so v posamičnem primeru podane predpostavke za brezplačno pravno svetovanje, ali ne. Odvetnik lahko sam presodi ali bo zadevo obravnaval in na vprašanje odgovoril, odgovor lahko odkloni, če presodi, da oseba, ki želi brezplačni pravni nasvet, do slednjega ni upravičena. Redna cena prvega pravnega nasveta za fizične osebe  je 100,00 EUR, za pravne osebe in njihove predstavnike pa 120,00 EUR. Smo zavezanci za DDV.

bottom of page