top of page

Izvršilno pravo

 

Poslužujemo se učinkovitih načinov za izterjavo dolga.. Za izterjavo dolgov dolžnikov naših strank pristojnim sodiščem in drugim za izterjavo pristojnim osebam predlagamo stanju in premoženju dolžnika primerna izvršilna sredstva na podlagi vnaprej opravljenih poizvedb ter na ta način uspešno izterjamo dolgovane zneske. Naše delo obsega vse aktivnosti od trenutka neplačila zapadlih obveznosti do trenutka popolnega plačila zapadle obveznosti. Pri tem vam zagotovimo hitro in uspešno izterjavo dolga ter visoko stopnjo strokovnosti našega dela.

 

Naše storitve zajemajo: 

  • preverjanje plačilne sposobnosti dolžnikov

  • pisno opominjanje dolžnikov

  • kontaktiranje z dolžniki

  • vodenje izvršilnega postopka in izterjava terjatev

  • zastopanje dolžnikov v ugovornem postopku

  • zastopanje strank v pravdnem postopku, ki sledi ugovornemu postopku

bottom of page