top of page

Gospodarsko pravo v grobem delimo na dve pravni področji, in sicer na statusno pravo in pravo gospodarskih poslov. Prvo obsega pravna pravila in pravna načela, ki urejajo pravni položaj in notranjo organizacijo gospodarskih družb, pravo gospodarskih poslov pa se osredotoča na ureditev medsebojnih razmerij med gospodarskimi subjekti pri prometu blaga in storitev na trgu.

Naročnikom proaktivno svetujemo v različnih fazah dnevnega sklepanja poslov. Naše storitve vključujejo oceno tveganj posameznih pravnih poslov, sodelovanje pri pogajanjih, pripravo pogodb ter svetovanje v času trajanja pogodbenega razmerja. Na ta način omogočamo naročnikom nemoteno poslovanje ob minimiziranih pravnih tveganjih.

V primerih sporov svetujemo naročniku in ga zastopamo v sodnih in izvensodnih postopkih. Delujemo po načelu analiziranja možnosti uspeha in Vas opozorimo na rizike in možnosti uspeha v goposodarskih sporih.

V odvetniški pisarni Prus Pipuš strankam pomagamo in svetujemo:

 • Pri pripravi ustanovitvenih aktov gospodarskih družb,

 • Pri sestavi dokumentacije pri statusnih preoblikovanjih gospodarskih družb,

 • S svetovanjem pri prenehanju gospodarskih družb,

 • Zastopanje v gospodarskih sporih (sestava tožb zoper gospodarske subjekte in drugo)

 • manegerske tožbe

 • S sestavo vseh vrst pogodb gospodarskega prava,

 • S svetovanjem na področju konkurenčnega prava,

 • Z zastopanjem in svetovanjem v primeru združitev in prevzemov (M&A) gospodarskih družb,

 • Pri pravnih vprašanjih glede reševanja sporov intelektualne ali industrijske lastnine,

 • S prijavo terjatev v stečajnem postopku ali postopku prisilne poravnave,

 • Pri sestavi predlogov za izvršbo, prisilno izterjavo,…

 

 • Pregled pogodb, ocena pravnih tveganj

 • Pogajanja

 • Priprava pogodb

 • Obveščanje o novi zakonodaji

 • Implementacija splošnih pogojev poslovanja

 • Ocena tveganj v sodnih in izvensodnih sporih

 • Zastopanje v sodnih in izvensodnih postopkih (arbitraža, mediacija)

bottom of page