top of page

Omejitve uveljavljane odškodnine v primeru alkoholiziranosti oz. drugih prepovedanih substanc

 

Uvod:

Vožnja pod vplivom alkohola poleg prevelike, oziroma neprilagojene hitrosti, eden glavnih razlogov prometnih nesreč pri nas, v primeru prometne nesreče, katere povzročitelj je bil v alkoholiziranem stanju ali pod vplivom drugih prepovedanih substanc pa se pojavi vprašanje upravičenosti do odškodnine.

Velja pravilo, da zavarovanec praviloma izgubi zavarovalne pravice, če njegovo vozilo upravlja oseba brez ustreznega vozniškega dovoljenja ali če je pod vplivom alkohola, mamil ali drugih narkotikov.

Če povzročite nesrečo pod vplivom alkohola ali mamil

V Splošnih pogojih, ki so priloga Zavarovalne police, jasno piše kdaj zavarovanec izgubi pravice iz zavarovanja v primeru vožnje pod vplivom alkohola. Govorimo o vsebnosti alkohola nad dovoljeno mejo. V primeru, da bi v alkoholiziranem stanju povzročili prometno nesrečo, pa nimate pravice do odškodnine, ker bi izgubili zavarovalne pravice skladno z Zakonom o obveznih zavarovanjih v prometu in splošnimi pogoji zavarovalnice, kjer imate sklenjeno obvezno zavarovanje vozila (splošni pogoji so sestavni del zavarovalne police).

Povzročitelji nesreč so v takem primeru kaznovani kar dvakrat in sicer, prvič zaradi vožnje v vinjenem stanju s postopkom pred sodnikom za prekrške in drugič s škodo, ki jo morajo povrniti sami, kljub temu da je vozilo zavarovano tudi kasko.

Preverba stopnje alkohola za pravice v primeru lastne krivde je nujen pogoj za dosega upravičenja do odškodnine. Zato je zelo pomembno, da v roku 24 ur po nastanku prometne nesreče, ki se vam je zgodila, sami pokličete policijo, ali pa zahteve, da se pokliče policija s strani zdravstvenega oseba. Najbolje, da to storite sami, če ste zmožni. Pomembno je, da policija opravi test alkoholiziranosti, saj se mora nujno ovreči domneva, da imate prekomeren alkohol, ki pomeni več kot 0.24mg/l izdihanega zraka. Do te mere vam pravice do odškodnine še pripadajo.

V primeru, da niste povzročitelj nesreče:

V drobnem tisku Splošnih pogojev piše, da voznik ni odgovoren za prometno nesrečo (čeprav je vozil pod vplivom alkohola nad dovoljeno mejo) v primeru, ko ni »sam povzročil prometne nesreče«. V primeru, da je tak voznik sokriv za nesrečo (delno odgovoren) za nastanek prometne nesreče, pa lahko dobi odškodnino v deležu, za katerega niso krivi.

Voznik mora dokazati, da ni povzročitelj prometne nezgode. Kako to narediti, je prepuščeno vozniku.

Težava, ki lahko nastane Voznik udeležen v prometni nesreči, tako lahko zaradi vsebnosti alkohola, kot morebitni povzročitelj nesreče, postane regresni dolžnik do zavarovalnice, saj zavarovalnica običajno izplača odškodnino oškodovancem ter potem ta denar terja kot povračilo (regres) od povzročitelja, ki je nesrečo povzročil v stanju opitosti.

Zavarovalnica lahko izterja izplačane odškodnine do višine največ 12.560,00 EUR, razen če bi škodo povzročili namenoma. Do resnega zapleta pa lahko tukaj pride, ko voznik, ki se je znašel v položaju regresnega dolžnika dokaže, da nezgode ni povzročil on, temveč nasprotni udeleženec, torej oškodovanec. Kako to dokazati pa je že druga zgodba, ki jo bo dobro usposobljen in strokoven odvetnik za odškodninsko pravo znal rešiti in vam svetovati.

bottom of page