top of page

ODŠKODNINA IN TUJEC

 

Ali sem upravičen do odškodnine v primeru, da je prometno nesrečo povzročil tujec?


V primeru udeleženosti v prometni nesreči, kjer Vas je poškodoval tuj državljan, ste upravičeni do odškodnine za materialno škodo, prav tako pa do odškodnine za nepremoženjsko škodo iz naslova telesnih in duševnih bolečin, kakor tudi strahu. Do odškodnine so v vsakem primeru upravičeni potniki in voznik, ki ni odgovoren za prometno nesrečo. Voznik, ki povzroči prometno nesrečo je do odškodnine upravičen, če ima sklenjeno AO+ zavarovanje (zavarovanje voznika za telesne poškodbe).

Odškodnino lahko zahtevate, če ste utrpeli škodo za katero niste sami odgovorni oz. zanjo niste odgovorni v celoti. Do odškodnine za poškodbe utrpele v prometni nesreči ste upravičeni tudi v primerih, če ste imeli v času nezgode sklenjeno ustrezno zavarovanje; AO-PLUS. V primeru uveljavljanja odškodnine iz zavarovanja AO-plus (zavarovanje voznika zaradi telesnih poškodb) je temelj za izplačilo odškodnine tudi policijski zapisnik.

V tem primeru lahko odškodnino zahtevate iz naslova sklenjenega AO plus zavarovanje, če ste ga imeli za vozilo, ki ste ga sami upravljali, lahko pa odškodnino zahtevate neposredno od povzročitelja prometne nesreče v tujini oz. njegove zavarovalnice. V zadnjem primeru, je potrebno odškodninski zahtevek sestaviti v tujem jeziku in ga poslati povzročitelju prometne nesreče oz. njegovi zavarovalnici.

Posameznik lahko zahteva odškodnino za nepremoženjsko škodo v primerih, ki so kot pravno priznana škoda določeni v Obligacijskem zakoniku. To so pretrpljene telesne in duševne bolečine, strah ter okrnitev ugleda pravne osebe. Posebej gre izpostaviti pravno podlago za odškodnino pri duševnih bolečinah, kot so zmanjšanje življenjske aktivnosti, skaženost, razžalitve dobrega imena in časti, okrnitve svobode ali osebnostne pravice ter smrt bližnjega. 179. člen Obligacijskega zakonika določa, da pripada oškodovancu pravična denarna odškodnina, če to opravičujejo okoliščine primera, zlasti stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje; povračilo pa ni odvisno od povračila premoženjske škode niti od njenega obstoja.

Vsekakor je z vidika vašega zdravja smiselno, da se po nesreči oglasite pri urgentnem ali osebnem zdravniku na pregled. Po prometni nesreči ste pod vplivom adrenalina, zato škode ne morete sami oceniti. Šele zdravnik je usposobljen preveriti, če je z vami vse v redu. Še tako majhna poškodba je lahko usodna, saj lahko prikriva kaj večjega, česar se zaradi šoka in adrenalina niti ne zavedamo.

V kolikor se odločite, da boste uveljavljali odškodnino in zahtevali izplačilo odškodnine od zavarovalnice, je smotrno stopiti do odvetnika ali pravnega strokovnjaka, ki se ukvarja z odškodninskim pravom. Prometna nesreča je vedno povezana z odškodninskim pravom, bodisi da iz razloga popravil vozila, bodisi iz razloga telesnih in psihičnih poškodb.


 

Lep pozdrav,

Odvetnik Peter Prus Pipuš,
Odvetništvo Prus - Pipuš,
Tavčarjeva ul. 13
1000 Ljubljana
SI- SLOVENIJA
odvetnik.pipus@gmail.com
http://www.pipus.si
0641 25 539

bottom of page