top of page

POŠKODBE NA ZASEBNIH POVRŠINAH- odvetnik za odškodnine

Lastniki in upravljalci zemljišč se vse prevečkrat ne zavedajo, da neustrezno oskrbovane javne in zasebne površine predstavljajo nevarnost za uporabnike površin. Kadar se poškodujete na zasebni površini vam tako pripada ustrezna odškodnina, in sicer v primeru, če do poškodbe ni prišlo zaradi vaše lastne malomarnosti, neprevidnosti ali nerodnosti, pač pa zaradi nevarnosti lastnine ali malomarnosti lastnikov. Če ste se poškodovali na zasebni površini in je za vašo poškodbo odgovoren lastnik ali najemnik ali drug imetnik zasebne površine, lahko tako pridobite odškodnino.

Med najpogostejše nezgode na zasebni površini spadajo:

  • Padec pred ali v stanovanjski hiši, blokom ali stolpnico,

  • Poškodba z vrati ali oknom stanovanjski hiše, bloka ali stolpnice

  • Zdrsnili ste po spolzkih ali ledenih tleh trgovine ali trgovskega centra,

  • Iz poškodovane privatne stavbe vas je poškodoval odpadli material,

  • Poškodovani ste bili pred ali v restavraciji, v kinu, kavarni, diskoteki, nočnem klubu,

  • Nezgoda pred ali v banki, zavarovalnici, pošti,

  • Ostale nevarne privatne površine

Postopanje v primerih nezgode na zasebni površini

V primerih teh nesreč je zelo pomembno, pridobiti relevantno dokumentacijo in podatke o zavarovalni polici, kjer so zasebni prostori zavarovani. Lastniki nepremičnin navadno sklenejo zavarovanje za primere nesreč oziroma škod, ki nastanejo zaradi požara, strele, poplav, eksplozij, vlomov ipd., to zavarovanje pa krije tudi odgovornost za škode, ki jih lastnik povzroči nekomu drugemu. Ko dokažemo upravičenost do odškodnine, se odškodninski zahtevek pošlje na zavarovalnico, ki nato določi znesek. Oškodovanec dobi odškodnino za telesne bolečine in nevšečnosti, odškodnino za strah, za morebitno skaženost in odškodnino za zmanjšanje življenjskih aktivnosti. Upravičenost do izplačila odškodnine in njena višina je odvisna od zavarovalne pogodbe, sklenjene med zavarovancem (odgovornim za vašo poškodbo) in zavarovalnico. Če zavarovalna vsota ne zadošča za poplačilo škode, ki vam je nastala, imate možnost uveljavljati višjo odškodnino, kot jo je dolžna plačati zavarovalnica, neposredno od odgovornega zasebnika (za kar se v praksi ljudje običajno ne odločajo).

V katerem primeru se ob nezgodi na zavarovanih zasebnih objektih odškodnina ne izplača?

Odškodnina se ne izplača v primeru, če je bila škoda povzročena namerno, škode iz posesti in uporabe motornih vozil, škode, ki jo je povzročila tretja oseba, škode zaradi delovanja višje sile, škode iz opravljanja posebno nevarnih opravil, škode iz nevarnosti opravljanja poklica, obratovanja ali posebno nevarnih opravil. Odškodnina v takšnih primerih ne more biti izplačana.

Potrebna dokumentacija za uveljavitev odškodnine

Potrebna dokumentacija, ki je nujna za uveljavitev odškodnine, je sestavljena iz številke transakcijskega računa, davčne številke in EMŠO številke, fotokopije police stanovanjskega zavarovanja, izjava zavarovanca o nezgodi, uradnega zapisnika (zelo pomembno v teh primerih je, da je bila obveščena o vaši nezgodi policija ali narejen interni zapisnik!), fotokopije celotne zdravniške dokumentacije, izjave morebitnih prič, izjave oškodovanca o nastanku nezgode, fotografije kraja nezgode ter morebitnih računov za utrpelo materialno škodo (uničena obleka in ostale osebne stvari,…).

Potrebno je opozoriti, da je zelo pomembno kako postopate v primeru nezgode kajti to lahko vpliva na višino odškodnine. Zato, če ste bili poškodovani na nevarni površini ali prostoru lahko vprašate za nasvet našo odvetniško pisarno, katera vam bo strokovno ter hitro svetovala in nudila pravno pomoč (kontaktirate nas lahko že iz kraja, kjer ste bili poškodovani in prejeli boste brezplačni nasvet odvetnika odškodninskega prava o možnosti uspeha), saj zavarovalnica ni tista, ki vam bo pomagala pri zaščiti vaših interesov in iskanju najboljših možnosti za izplačilo denarnega povračila - pomagal vam bo le vaš odvetnik zato je zelo pomembno, da izberete zastopnika, ki bo maksimalno uveljavil in zaščitil vaše pravice. Tako stopite v stik z nami, torej dobrim odvetnikom za odškodnine oz. odškodninsko pravo, ki bo znal vaše pravice uveljavljati v ustreznem postopku.

odvetnik Peter Prus Pipuš,

Odvetništvo Prus - Pipuš

Tavčarjeva ul.13

1000 Ljubljana

SI- SLOVENIJA

odvetnik.pipus@gmail.com

http://www.pipus.si

0641 25 539

bottom of page