top of page

Dedno pravo

 

Stranke zastopamo tudi v zapuščinskih postopkih pred pristojnimi Okrajnimi sodišči. Dobro je imeti dobrega odvetnika za dedno pravo, ki bo uveljavljal vašo pravice do dedovanja, do usteznega dednega deleža, nujnega dednega deleža, vsa zastopla v postopku v primeru spora med dediči.

Zakonito ali oporočno dedovanje – naš pravniki oz. odvetniki imajo bogate izkušnje in znajo zaščititi pravice in interese  strank v sodnih postopkih pred pristojnim sodiščem.

Dedne zadeve se lahko kompleksne,ko se spori med dediči glede obsega zapuščine, glede  veljavnosti oporoke, vlaganja drugih oseb (ki niso dediči) v premoženje zapustnika, razdelitve dediščine…

Svetujemo Vam, kako  že za čas življenja smiselno poskrbeti za dediče, sestaviti ustrezno oporoko oz. z pravnim poslom  za časa življenja posrbeti za pravno nasledstvo glede premoženja in po potrebi že pred smrtjo razdeliti premoženje. Tako si oziberite ustreznega odvetnika za dedovanje, ki vas bo zastopal v zapuščinskem postopku.

bottom of page