top of page

Zanima me kako je z dedovanjem v primeru, da gre za zakonca, katerih otrok je umrl pred njima in ni imel svojih otrok?

 

Po 132. členu ZD-1 pokojnikova zapuščina preide po samem zakonu na njegove dediče v trenutku njegove smrti.

 

Po 11. členu ZD-1 pokojnikovo zapuščino dedujejo pred vsemi njegovi otroci in njegov zakonec.

 

Po 12. členu ZD-1 del zapuščine, ki bi šel prej umrlemu, če bi bil preživel zapustnika, dedujejo njegovi otroci, zapustnikovi vnuki, po enakih delih; če pa umre kateri od vnukov pred zapustnikom, dedujejo delež, ki bi šel njemu, če bi bil živ ob zapustnikovi smrti, njegovi otroci, zapustnikovi pravnuki, po enakih delih in tako naprej po vrsti, dokler je kaj zapustnikovih potomcev.

 

V kolikor je zakonec preživel so-zakonca in skupnega otroka iz zakonske zveze, bo le ta na podlagi 11. člena Zakona o dedovanju (ZD-1) dedoval pred vsemi drugimi dediči, celotno zapuščino.

 

V kolikor obstoji oporoka, ima oporočno dedovanje prednost pred dedovanjem na podlagi zakona.

 

V kolikor pa je umrl tudi drugi zakonec, dedujejo na podlagi vstopne pravice dediči iz 2. dednega reda oz. 3. dednega reda. Starš(ki ni partner zapustnika) preminulega otroka, v kolikor je otrok bil spočeti v drugi zvezi, pa ne bi dedoval.

 

Lep pozdrav,

Odvetnik Peter Prus Pipuš,
Odvetništvo Prus - Pipuš,
Tavčarjeva ul. 13
1000 Ljubljana
SI- SLOVENIJA
odvetnik.pipus@gmail.com
http://www.pipus.si
0641 25 539

bottom of page