top of page

Odškodninsko pravo

Za Vas se vedno trudimo od nasprotne strani iztržiti najvišjo odškodnino.

 

Smiselno je, da Vas v odškodninskem postopku zastopa dober odvetnik, saj tako lahko prejmete višjo odškodnino. V primeru sodnih postopkov, kjer Vas uspešno zastopa odvetnik, lahko dobite tudi do 100% višjo odškodninko, kot pa bi jo drugje.

​Po elektronski pošti nam lahko pošljete Vaš odškodninski primer, za brezplačni pregled možnosti uveljavljanja odškodnine od odgovorne osebe in ocene  predvidene odškodnine.

 

Odškodninsko pravo je panoga civilnega prava, ki se ukvarja s področjem škod in škodnih dogodkov, ki posamezniku zmanjšajo premoženje ali ga kako drugače onemogočijo v uživanju dobrin (kot na primer telo, čast, dobro ime, telesna integriteta, fizične bolečine, strah, druge psihične bolečine in podobno). Odškodninsko pravo določa pravila, po katerih je mogoče ugotoviti, kdo je odgovoren za škodo in v katerih primerih posamezniku pripada odškodnina. Odškodnina je pravni pojem, ki pomeni (denarno ali drugo) nadomestilo za oškodovanje oz. škodo. Odškodninsko pravo pozna premoženjsko in nepremoženjsko škodo. Med premoženjsko škodo odškodninsko pravo uvršča navadno škodo (zmanjšanje premoženja) in izgubljeni dobiček (preprečitev povečanja premoženja). Med nepremoženjsko škodo odškodninsko pravo uvršča telesne bolečine, duševne bolečine, strah in okrnitev ugleda pravne osebe. Škoda se lahko povrne v denarni obliki ali v nedenarni obliki (npr. objava popravka, preklic izjave). Namen povrnitve je v tem, da se čim bolj vzpostavi stanje, ki je obstajalo pred samim škodnim dogodkom.

Zastopanje strank v postopku izvensodnega ali sodnega uveljavljanja odškodnin bodisi iz naslova premoženjske ali nepremoženjske škode je izjemno pomembno, saj nedvomno poveča verjetnost izplačila odškodnine ter poviša višino le-te. Premoženjska škoda obsega navadno škodo in izgubljeni dobiček zaradi posledic škodnega dogodka. O nepremoženjski škodi pa je govora v okviru telesnih bolečin in neprijetnosti med zdravljenjem, duševnih bolečin bodisi zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti, duševnih bolečin zaradi okrnitve svobode, kršitve osebnostnih pravic strahu in okrnitve ugleda pravne osebe.

Posameznik oz. njegovi bližnji so upravičeni do odškodnine ob škodnih dogodkih kot so prometne nesreče, nesreče na javnih in zasebnih površinah, delovne nezgode, posledice malomarnega zdravljenja, razlastitve, služnosti, napad živali in drugo.  Tudi v primeru prometne nesreče vam avtomatično ne pripada odškodnino, ampak je to potrebno izterjevati s pomočjo odvetnika za prometne nesreče.

 
Odvetnik za odškodninsko pravo (tudi odvetnik za odškodnine) vas zastopa v odškodninskih sporih pred pristojnim sodiščem, kot tudi v vseh izvensodnih postopkih, kjer terjate odškodnino od odgovorne osebe, z njegovo pomočjo boste dobili višjo in pravično odškodnino.

 

Pri uveljavljanju odškodninskih zahtevkov za stranke opravljamo naslednje storitve:

 • Pogajanja

 • Obveščanje o novi zakonodaji

 • Implementacija splošnih pogojev poslovanja

 • Ocena tveganj v sodnih in izvensodnih sporih

 • zastopanje v odškodninskih postopkih zaradi utrpele škode v prometnih nesrečah, delovnih nesrečah, primerih drugih škodnih dogodkov

 • Zastopanje v sodnih in izvensodnih postopkih (arbitraža, mediacija)

 • Pregled dokumentacije in oceno pravičnega denarnega nadomestila,

 • Pripravo odškodninskega zahtevka,

 • Svetovanje in zastopanje povzročiteljev škodnih dogodkov,

 • Zastopanje zaradi nezmožnosti uporabe premoženja vrnjenega v postopkih denacionalizacije,

 • Uveljavljanje odškodninskih zahtevkov od članov poslovodstva oz. uprav gospodarskih družb,

 • Pregled dokumentacije in oceno pravičnega denarnega nadomestila,

 • Pripravo odškodninskih zahtevkov in odškodninskih tožb

 • priprava tožb zaradi malomarnega zdravljenja in zdravniške odgovornosti

 • Svetovanje in zastopanje povzročiteljev škodnih dogodkov,

bottom of page