top of page

Družinsko pravo

 

Družinsko pravo je skupek pravnih pravil in načel, ki urejajo zakonsko zvezo, izvenzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroki, posvojitev, rejništvo in skrbništvo.

 

Gre za pestro pravno problematiko, ki od pooblaščenca strank - odvetnika za družinsko pravo ne zahteva le obširnega pravnega znanja, ampak tudi individualni pristop in empatijo.

Pravila družinskega prava so povečini prisilna, roditeljska pravica je po svoji naravi dolžnostno upravičenje, premoženjska prvina družinskih razmerij je drugotnega pomena in poglavitne ustanove družinskega prava so v javnem interesu. Ti in podobni razlogi utemeljujejo, da se družinsko pravo obravnava kot samostojna pravna panoga. Odvetnik za družinsko pravo vas zastopa v družinskih sporih pred pristojnim Okrožnim sodiščem.

 

Družinsko pravo obvladuje kopica značilnosti in načel, ki se oddaljujejo od civilnega prava. V družinskem pravu je načelo avtonomije zelo omejeno in se ne razteza na družinsko pravo kot celoto.

Odvetnik za družinsko pravo (laično tudi odvetnik za ločitve) vas zastopa predvsem v vseh postopkih pred pristojnim Okrožnim sodiščem, ki so povezani glede sporov med starši v zvezi z ml. otroki.

 

Avtonomija volje je še najbolj poudarjena pri svobodi sklepanja zakonske zveze - isto velja za oblikovanje izven zakonske skupnosti, pri enakopravnosti zakoncev oziroma obeh izvenzakonskih partnerjev in pri sporazumni razvezi.

Velikokrat se zgodi, da so otroci odvzeti enemu ali drugemu staršu in da nasprotni starš preprečuje izvrševanje stikov, tedaj morate s pomočjo odvetnika za družinsko pravo, vložiti začasno odredbo - predlog, s katero se sanira stanje in se omogočijo stiki z otrokom. Pri določanju stikov z otrokom je v ospredju otrokova korist.

Se soočate z ločitvijo in potrebujete zanesljivega odvetnika za ločitve? Naša ekipa strokovnjakov je tukaj, da vam pomaga skozi ta težak proces. Z dolgoletnimi izkušnjami na področju družinskega prava in posebnega poudarka na ločitvah, zagotavljamo strokovno pravno pomoč in osebno podporo. Razumemo, da je ločitev lahko čustveno in pravno zahtevna. Naši odvetniki za ločitve so specializirani za vse vidike ločitvenih postopkov, vključno z delitvijo premoženja, skrbništvom nad otroki, preživnino ter preživninskim dogovorom. Naša prednost je individualen pristop, kjer skrbno prisluhnemo vašim potrebam in željam ter prilagodimo našo strategijo vašim specifičnim okoliščinam. Vsak primer ločitve je edinstven, zato zagotavljamo osebno svetovanje in podporo skozi celoten proces. Naš cilj je doseči pravično rešitev, ki bo v najboljšem interesu vas in vaših otrok. Z našo pomočjo boste bolje razumeli svoje pravice in možnosti ter prejeli potrebno pravno podporo za uspešen izid.Če iščete odvetnika za ločitve, ki bo stal ob vas in vam pomagal pri vsakem koraku, nas kontaktirajte še danes. Skupaj bomo našli najboljšo rešitev za vašo prihodnost. Kontaktirajte nas Za več informacij ali za termin za posvet nas pokličite ali pošljite e-pošto. Naša ekipa je pripravljena, da vam pomaga.

Po vložitvi tožbe za ravezo zakonske zveze, kjer se zahteva tudi dodelitev otroka v varstvo in vzgojo in določitev stikov, boste v predhodni fazi s strani centra za socialno delo povabljeni na svetovalni razgovor.

Če se starša tudi ob pomoči centra za socialno delo ne  moreta sporazumeti o tem komu bo otrok dodeljen v varstvo ter vzgojo in kakšni bodo stiki, o tem odloča sodišče v pravdnem postopku.

 

Tudi stari starši imajo pravico do stikov z ml. otrokom, kar mora odvetnik za ml. otroke in družinsko pravo uveljavljati v nepravdnem postopku pred sodiščem.

Otrokovo premoženje upravljajo do otrokove polnoletnosti v otrokovo korist njegovi starši oz. starš kateremu je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo.

 

 Starši smejo s privolitvijo sodišča (pred tem centra za socialno delo) odsvojiti ali obremeniti stvari iz premoženja svojega otroka samo zaradi njegovega preživljanja, vzgoje in izobrazbe, ali če to zahtevajo druge otrokove koristi.

Otrok ima pravico do stikov z obema staršema, oba starša imata načeloma pravico do stikov z otrokom, v kolikor sodišče ne omeji stikov staršev. S stiki se zagotavljajo predvsem otrokove koristi. Seveda pa marsikdaj in v velikih primerih pride do nesoglasij med bivšima partnerjema, kot tudi glede odločitve centra za socialno delo, ki je pomemben člen pri določitvi stikov s katero se eden izmed staršev ne strinja. Seveda mora biti edino in izključno vodilo pri tem korist otrok, tedaj se imenuje izvedenca, ki določa o tem na koga je otrok bolj navezan, kakšen je odnos otroka do staršev in staršev do otroka in komu se otrok naj dodeli v varstvo in vzgojo ter kakšni naj bodo stiki.

Če  ni možno stike izvrševati ob pomoči centrov za socialno delo, lahko odloči o stikih sodišče na zahtevo starša, ki se mu onemogočajo stiki. Starš, ki onemogoča stike drugemu staršu, lahko zaradi tega izgubi pravico do vzgoje otroka in se otrok dodeli v varstvo in vzgojo drugemu staršu. 

V vseh navedenih razmerij je sodelovanje odvetnika za razveze(ločitve) in družinsko pravo nujno, potrebno je tudi precej potrpljenja in strokovnega znanja, ki vam ga z našimi izkušnjami lahko ponudimo.

Sodni postopki na sodišču praviloma tečejo več kot leto dni.

Glede določanja same preživnine je pomembno, da vas zastopa dober odvetnik za družinsko pravo - odvetnik za ločitve, saj boste tako lahko prejeli višjo preživnino in takšno, ki bo sorazmerna otrokovim potrebam in dohodkovnim zmožnostim preživninskega zavezanca. Za pravično in ustrezno preživnino, ki jo za vas pred sodišče uveljavlja odvetnik, je potrebno imeti predanega odvetnika za družinsko pravo.

Na prvi sestanek k odvetniku s sabo prinesite:

 • izpis iz poročne matične knjige ( Izpisek iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi)

 • izpise o rojstvu otrok ( izpisek iz matičnega registra o rojstvu)

 • morebitna potrdila o šolanju otrok, če so že polnoletni (npr. pri uveljavljanju spremembe viši-ne preživnine,..),

 • zapisnik centra za socialno delo, če se je stranka tam že zglasila in imela razgovor s partnerjem

 • fotokopije računov o izdatkih za otroke,

 • fotokopije položnic za vrtec, šolsko prehrano,…

 • potrdila centra za socialno delo o višini otroškega dodatka,

 • fotokopije plačilnih list za zadnje tri mesece oz. zadnje 3 bančne izpiske

Odvetnik za družinsko pravo vas zastopa tudi v postopkih za delitev skupnega premoženja (odvetnik za delitev premoženja). Za premoženjska razmerja med nekdanjimi zakonci  velja, da so dokaj kompleksne narave in to ne samo zaradi neogibno prisotnega subjektivnega vidika, saj sta zakonca praviloma živela skupaj več let in sta čustveno še morebiti delno povezana, temveč tudi dejstva, da v času trajanja zakonske zveze oz. izvenzakonske partnerske skupnosti prihaja do medsebojnega prelivanja  premoženja zakoncev.  Odvetnik za delitev premoženja s katerim se lahko posvetujete.

 

Skupno premoženje zakoncev je premoženje, ki sta ga zakonca v času trajanja zakonske zveze ustvarila s skupnim delom.  Posebno premoženje zakoncev predstavlja premoženje, ki je bilo pridobljeno pred sklenitvijo zakonske zveze in nastankom izven zakonske zveze  oziroma je bilo pridobljeno na drug način, tako da je zakoncu npr. bilo podarjeno s strani tretje osebe, da je podedoval premoženje. Tako je prav, da vas v tem postopku zastopa odvetnik za delitev premoženja. Odvetnik za delitev premoženja vas lahko zastopa v pravdnem postopku za delitev premoženja.

 

Pravilo je, da je delež zakoncev na skupnem premožeju 50 %, zakonca pa lahko s pomočjo odvetnika za delitev premoženja dokažeta večji ali manjši delež enega ali drugega zakonca na skupnem premoženju. Odvetnik za delitev premoženja vam bo pomagal uveljaviti vaše pravice.

Za Vas nudimo:

 • pravno svetovanje in zastopanje v postopkih  na plačilo preživnin, ureditev stikov z ml. otroci, dodelitev otrok v varstvo in vzgojo

 • postopki glede predodelitve mladoletnega otroka

 • zahtevki za znižanje ali zvišanje sodno določene preživnine

 • odškodninski postopki zaradi kršitve pravice od družinskega življenja

 • delitev skupnega premoženja

 • nepravdni postopek za delitev skupnega premoženja

 • pravdni postopek glede vložitve tožbe na določitev obsega in višine skupnega premoženja in ugotovitev obstoja posebnega premoženja

 • postopki pred CSDji v zvezi z mladoletnimi otroki

 • splošno svetovanje na področju družinskega prava

 • zastopanje v družinskih sporih z mednarodnim elementom

 • zastopanje tujcev v postopku glede razveze zakonske zveze, dodelitve ml. otrok v varsvtvo vzgojo, doličitev stikov, preživnine

 • zastopanje starih staršev v postopkih glede določitve stikov

 • postopki glede ugotavljanja očetovstva

 • postopki glede sprememba osebnega imena staršev oz. ml. otrok

 • postopki glede prešolanja otrok

 • postopki po Zakonu o preprečevanju nasilja v družini in zahtevki glede prepovedi približevanja

 • pomoč pri uveljavljanju otroških doklad (otroški dodatek)...

bottom of page