top of page

Zametki naše pisarne segajo v leto 1869, ko je svojo 1. advokaturo na Dunaju odprl odvetnik Anton Prus I

 

Odvetniško dejavnost so opravljali naslednji odvetniki:

odvetnik Anton Prus I - odvetnik od 1869 -1884, odvetnik na Dunaju in kasneje v Slov. Konjicah

odvetnik Anton Prus II- odvetnik od 1913- 35 v Slov. Konjicah

odvetnik Anton Prus III- odvetnik v Ljubljani od 1950-2005

odvetnik Radoslav Pipuš, odvetnik v Mariboru od 1898-1928

bottom of page