Pravo socialnih pravic

 

Stranke zastopamo tudi v socialnih sporih pred Delovnimi in socialnimi sodišči.