top of page

Glede pravične odškodnine

Po 180. členu OZ-1 za pretrpljene telesne bolečine, za pretrpljene duševne bolečine zaradi zmanjšanja življenjske aktivnosti, skaženosti, razžalitve dobrega imena in časti ali okrnitve svobode ali osebnostne pravice ali smrti bližnjega in za strah pripada oškodovancu, če okoliščine primera, zlasti pa stopnja bolečin in strahu ter njihovo trajanje to opravičujejo, pravična denarna odškodnina neodvisno od povračila premoženjske škode, pa tudi če premoženjske škode ni.

 

Pravična denarna odškodnina je pravni standard, ki ga določijo sodišča s pomočjo ustreznih izvedencev in primerljive sodne prakse s področja odškodninskega prava.

 

Telesne poškodbe, ki izvirajo iz nezgode (delovna, prometna, na javni površini,…) so v večini primerov več kot zgolj poškodbe, ki zahtevajo zdravljenje: lahko ste hospitalizirani, pridobitno nesposobni dalj časa, opustiti morate najljubše hobije, postanete invalid, posledice vas lahko psihično zlomijo,… V takšni situaciji je pomembno da si zagotovite pomoč odvetnika, ki bo znal učinkovito zavarovati vaše koristi.

Zdravje je neprecenljivo, denarna odškodnina predstavlja le stratifikacijo, za pretrpljene telesne in duševne bolečine zaradi nezgode, samega zdravja pa Vam odškodnina ne bo povrnila.

Denarna odškodnina bistveno olajša življenje po nezgodi; če ste imeli srečo in nimate hujših posledic, vam bo odškodnina omogočila uspešnejše zdravljenje, samoplačniške storitve, plačano pomoč na domu.

Poleg odškodnine za telesne poškodbe (nepremoženjska škoda) oškodovancu pripada še odškodnina za premoženjsko škodo: prikrajšanje na plači, renta, potni stroški, … Te zadeve so lahko dokaj enostavne, ali pa zelo zahtevne.

Poleg tega je v večini primerov potrebno urediti tudi nezgodno zavarovanje (dnevna odškodnina, trajna invalidnost).

Večina ljudi ne ve, da višina odškodnine za nepremoženjsko škodo zaradi telesnih poškodb ni določena z zakonom ali kakšnim drugim predpisom. Višina odškodnine je odvisna od konkretne nesreče, teže nezgode, poškodb. V veliki meri pa je višina odvisna od tega, kaj lahko dokažete in da Vas zastopa dober pravni strokovnjak- odvetnik za odškodninsko pravo. Odškodnine za nepremoženjsko škodo se gibljejo od 500,00 EUR za najlažje poškodbe do več kot 100.000,00 EUR. Zato lahko pri višini odškodnine govorimo le o določenih okvirjih: npr. primerna odškodnina za nateg vratne hrbtenice je od 1200 do 4000 EUR , za zlom stegnenice so 10.000 – 40.000 EUR; … Koliko konkretno pa bo prejel določen oškodovanec, je odvisno od vsaj 15ih okoliščin; ena od pomembnejših je sposobnost in angažiranost strokovnjaka - odvetnika, ki vam bo urejal odškodnino. Pomembno je, da Vas zastopa dober odvetnik- strokovnjak za odškodninsko pravo.

Pravniki v Odvetniški pisarni Prus Pipuš težimo k temu, da prejmete čim višjo odškodnino.

Ker višina odškodnin ni predpisana, je še kako pomembno, kdo in kako jo ureja. Zavarovalnice, delodajalci bodo naredili vse, da Vam izplačajo čim nižjo odškodnino oz. bodo zahtevek zavrnili. To pomeni, da bodo najprej ponudili odškodnino, ki niti približno ne dosega niti spodnjih okvirjev sodne prakse oz. bodo zavrnili možnost, da Vam plačajo odškodnino kot npr. Z utemeljitvijo, da sami v celoti odgovarjata za nesrečo, kjer ste se poškodovali. Če si boste odškodnino urejali sami, je to najslabše, kar lahko naredite, saj bo vaš zahtevek ali zavrnjen ali pa boste dobili nerealno nizko odškodnino. Najlažje je opehariti preprostega človeka. Zavarovalnica je zmagovalka, če oškodovanca odpravi z nizko odškodnino oz. brez nje, hkrati pa ga še prepriča, da mu je pomagala oz. da je prejel ustrezno odškodnine. Odvetnik – pravni strokovnjak za odškodnine, ne more biti prelisičen s strani zavarovalnice, ki bi za oškodovanca ponudila le 1/3 primerne odškodnine. Težimo k temu, da dobite ustrezno visoko in pravično odškodnino.

bottom of page